Tillbaka
Om Dr. Aseem Singh, hans liv och forskning.

Så här fungerar astrologi:

   Om man föddes en mörk oktoberdag på våra breddgrader, och första halvåret av sitt liv får uppleva vintermörker, kyla och vinterdepressiva människor, så blir man inte likadan som om man vore född i april och under sitt första levnadsår får uppleva sol, känna värme, höra fågelkvitter, vistas utomhus och bli kramad av föräldrar som är på en helt annan mental nivå. Det betyder inte att den ena är bättre än det andra, men det blir en viss skillnad. Det här är väl det allra lättaste exemplet på astrologi och detta behöver man inte vara astrolog för att förstå.
   Men astrologin går ju som bekant mycket längre än så. Det är en empirisk vetenskap, det vill säga att den bygger på erfarenheter. Och det är erfarenheter som astrologin samlat på sig under tusentals år.

   I ungdomen
  Dr. Singh blev mycket fascinerad av astrologi när han i unga år på 1950-talet var ute och liftade i Japan. På ett litet matställe på landsbygden när han skulle äta, var det väldigt trångt och han kom att sitta bredvid en äldre herre som kunde engelska (Dr. Singh är född i Indien, det land som har flest engelsktalande människor i världen!). Denne man var den japanske astrologen professor Toshio Suzuki. Han var till åren kommen, hade mycket starka glasögon och hade långt skägg, vilket var ovanligt i Japan, då som nu. Efter några minuters konversation säger Toshio Suzuki till Aseem Singh:
  - Du måste vara en vädur!
  - Ja, sa Aseem Singh, men hur kunde ni veta det?
  - Jo, fortsatte Toshio Suzuki, därför att...

   Och så började Toshio Suzuki beskriva Aseems Singhs personlighet på ett sätt som inte ens hans pappa eller bror skulle kunna göra bättre. Och Aseem Singh som trodde att Toshio Suzuki knappt såg någonting bakom de starka glasögonen. Dessutom efter bara några minuters bekantskap! Och så fortsatte Toshio Suzuki:
  - .. och du är född antingen år.. och så räknade han upp fyra årtal och fortsatte:
  - .. men av ditt utseende att döma och vissa saker i din personlighet så gissar jag på 1928.
  - Fantastiskt, sa Aseem Singh, på kort tid har ni prickat in min födelsemånad och födelseår och beskrivit min personlighet på ett sätt som jag bara häpnar över. Hur kan ni göra det?

   Suzuki berättade om astrologi och Singh lyssnade imponerat. Efter en stund säger Singh:
  - Men om astrologin fungerar, så skulle ni, om jag ger er ett födelsedatum, kunna tala om hur den personen är?
  - Ja, sa Suzuki. Men du ska veta att astrologin inte rår på allt. Men det jag säger om personen, kommer antagligen att stämma. Men jag måste också veta var personen är född och om det är en man eller en kvinna.
   Singh lät honom testa med sin far och sin bror och sin mormor. Och Singh hade inte kunnat beskriva dem bättre själv. (Mormodern är för övrigt född av engelska föräldrar i Indien. Det är därför som Dr. Singh har en del europeiska drag också.)

   Aseem Singh hade svårt att sova den natten. Han ville veta mera. Han bestämde sig för att studera astrologi och reinkarnation, och börja forska. Och det gjorde han verkligen.

   Han studerade astrologi
bland annat i Japan, och i sitt hemland Indien där det fanns väldigt mycket gammalt skrivet material, och bland bergsfolk i Himalaya och hos sydamerikanska indianer. Han studerade även gammal egyptisk astrologi och gammal europeisk. Det senare var svårare eftersom man på 16-1700-talen brände häxor och spåkunniga människor eftersom det stred mot kristendomens läror att ägna sig åt spådom. Det var mycket kunskap som gick förlorad på häxbålen i Europa.

   Han gjorde en fantastisk upptäckt:
   Astrologin hos alla dessa folk hade en överensstämmelse på 60-70 procent. Och resterande var för det mesta inte motsättningar, utan handlade mest om att beskriva andra saker. Hur kunde folk som absolut inte hade eller hade haft någon som helst kulturell kontakt med varandra, ha samma astrologi? Han kom efter många års studerande och funderande fram till att det måste bero på att de av erfarenheten hade kommit fram till samma resultat. Det fanns ingen annan förklaring helt enkelt.

   Dr. Singhs personliga horoskop, är hans eget.
   Han har gjort det efter de erfarenheter han har fått efter åratals studier och resor i astrologins värld. Han har tagit fasta på det gemensamma i de olika kulturerna, och det väsentliga och det positiva. Dessutom har han anpassat det så att det passar oss som lever i denna exotiska del av världen, som ju är förhållandevis varm för att ligga så långt norrut. Vi själva ser ju oss som den nordliga delen av Europa, men han anser också att vi tillhör den västliga delen av den enorma nordliga eurasiska kontinenten som också omfattar Sibirien och norra Ryssland. Det har också betydelse.

   En annan mycket viktig upptäckt som Dr. Singh är ensam om:
   Han upptäckte att den biologiska moderns stjärntecken också har betydelse. Vi tillbringar ju nio månader i mammas mage, och han räknar fram hur mamman och barnet hade det tillsammans under dessa nio månader och hur det har påverkat oss som individ.

  På äldre dar
   Dr. Singh och professor Suzuki blev tyvär osams efter några år. Det handlade om svartsjuka. Båda blev kära i samma kvinna, en kvinna som i ålder var ungefär mitt emellan dem bägge. Damen hade förhållande med båda herrarna och kunde inte bestämma sig, vilket inte gjorde saken lättare. Det slutade mycket tragiskt med att professor Suzuki, som var frånskild och hade vuxna barn, blev angripen fysiskt av sin svartsjuka ex-fru, och därefter fick en hjärtattack som efter ett par dagar ledde till döden. Damen, som de båda åtrådde, tog så illa vid sig, att hon drog sig undan och bestämde sig för att leva i celibat resten av livet, vilket hon också gjorde till sin död för en del år sedan.

   Dr. Singh själv lever numera ett lugnare liv i södra Spanien, men befinner sig ofta på resande fot. Han är, som han alltid har varit, mycket aktiv, och har många järn i elden och mycket planer för framtiden. Han håller bland annat på att skriva en bok om sitt innehållsrika liv. Han besöker oss flera gånger om året på vårt huvudkontor i Tallinn i Estland. Att vi har kontoret där, beror på att vi därigenom kan hålla låga priser med bibehållen kvalité, eftersom vi här har lägre löner, hyra, skatter, porton, levnadskostnader mm.

   Dr. Singhs forskningsprojekt idag:
   Hans största intresse är fortfarande astrologi, och just nu håller han på med ett par forskningsprojekt. Dels bedriver han jämförande studier i astrologi, och det är därför som vi är intresserade av att du väljer rabattalternativet vid beställningen, så att vi kan få ringa upp dig och höra hur ditt horoskop stämde. Dels har han kommit fram till att det finns fler människor som tror på astrologi än som tror på en gud, och han vill veta varför intresset för astrologi ökar och i vilken grad och i vilken mån det finns en överlappning, dvs att människor tror både på en gud och på astrologi och reinkarnation.